Udio Roma po županijama u Republici Hrvatskoj

Podaci Popisa stanovništva 2011. korišteni su za prikaz relativnih udjela Roma po županijama Republike Hrvatske. Iako su rezultati službenog popisa tek naznaka stvarnog stanja o broju Roma zbog velikog postotka neizjašnjavanja pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, službeni podaci korišteni su kao indikativan prikaz romske populacije po županijama. Izdvojeni su razredi s obzirom na udjele Roma u ukupnom stanovništvu županija, s najvećim vrijednostima u Međimurskoj županiji (4,49%). Sve ostale županije Republike Hrvatske imaju udjele manje od 1%.

* izvor podataka: Popis stanovništva DZS 2011.

Preuzimanje karte