Broj Roma po županijama u Republici Hrvatskoj

Podaci Popisa stanovništva 2011. korišteni su za prikaz broj Roma po županijama Republike Hrvatske. Iako su rezultati službenog popisa tek naznaka stvarnog stanja o broju Roma zbog velikog postotka neizjašnjavanja pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, službeni podaci korišteni su kao indikativan prikaz romske populacije po županijama. Izdvojeni su razredi županija s obzirom na broj stanovnika Roma, s najvećim brojem Roma u Međimurskoj županiji (5.107) i Gradu Zagrebu (2.755).

* izvor podataka: Popis stanovništva DZS 2011.

Preuzimanje karte