Udio Roma po županijama Atlasa 2015.

Podaci Popisa stanovništva 2011. korišteni su za prikaz relativnih udjela Roma po županijama Republike Hrvatske koje su uključene u Atlas romskih naselja. Iako su rezultati službenog popisa tek naznaka stvarnog stanja o broju Roma zbog velikog postotka neizjašnjavanja pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, službeni podaci korišteni su kao indikativan prikaz romske populacije po županijama. Unutar županija istraživanih u okviru Atlasa po udjelu Roma ističe se Međimurska županija s 4,49% Roma u ukupnom stanovništvu županije (113.804). Preostale županije uključene u Atlas romskih naselja imaju manje udjele romskog stanovništva zbog brojnijeg stanovništva županije (primjerice Osječko- baranjska županija ima 305.032 stanovnika, Primorsko-goranska 296.195 stanovnika i Sisačko-moslavačka županija ima 172.439 stanovnika) i brojčano manje zajednice Roma.

* izvor podataka: Atlas romskih naselja 2015.

Preuzimanje karte