Udio Roma po općinama i gradovima (Popis 2011.)

Podaci Popisa stanovništva 2011. korišteni su za prikaz udjela romskih stanovnika u 28 općina i gradova u pet istraživanih županija. Iako su rezultati službenog popisa tek naznaka stvarnog stanja o broju Roma zbog velikog postotka neizjašnjavanja pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, službeni podaci korišteni su kao indikativan prikaz romske populacije po županijama. Uspoređujući ih s podacima Atlasa romskih naselja 2015., u većini općina i gradova prema Popisu 2011. evidentiran je znatno manji udio romskog stanovništva.

* izvor podataka: Popis stanovništva DZS 2011.

Preuzimanje karte