Udio Roma po općinama i gradovima (Atlas 2015.)

Podaci prikupljeni istraživanjem romske zajednice u okviru Atlasa romskih naselja 2015. korišteni su za prikaz udjela romskih stanovnika u ukupnom stanovništvu 28 općina i gradova u pet istraživanih županija. S obzirom na udjele Roma, izdvojeni su razredi općina i gradova. U odnosu na apsolutne brojeve, relativni udjeli Roma u pojedinim općinama i gradovima pokazuju veće vrijednosti budući da se u većem broju slučajeva radi o jedinicama lokalne samouprave s manjim brojem stanovnika.

* izvor podataka: Atlas romskih naselja 2015.

Preuzimanje karte