Nezaposlenost Roma prema trajanju nezaposlenosti 2015.

Podaci prikupljeni od područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukazali su na kretanje nezaposlenosti Roma u istraživanim županijama. S obzirom na trajanje nezaposlenosti, tj. čekanje na zaposlenje prema evidenciji HZZ-a, evidentirano je da veliki udio Roma čeka na zaposlenje više od 3 godine.

* izvor podataka: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Preuzimanje karte