Nezaposlenost Roma prema obrazovnoj razini 2015.

Podaci prikupljeni od područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukazali su na kretanje nezaposlenosti Roma u istraživanim županijama. S obzirom na obrazovne razine Roma, u svim županijama evidentiran je najveći broj nezaposlenih Roma koji nemaju završenu osnovnu školu ili imaju nekoliko završenih razreda.

* izvor podataka: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Preuzimanje karte