Lokacije naseljene Romima prema broju Roma

Podaci prikupljeni u okviru Atlasa romskih naselja korišteni su za prikaz broja stanovnika pojedinih lokacija naseljenih Romima. Važno je naglasiti da su ovom tematskom kartom prikazana područja u kojima postoji veća koncentracija Roma i u kojima Romi žive u specifičnim stambenim uvjetima, odvojeno od većinskog stanovništva. Brojem stanovnika Roma ističu se lokacije u Rijeci (Rujevica), Sisku (Capraške poljane), Kutini (ul. Stjepana Radića) i Slavonskom Brodu (naselje Josip Rimac).

* izvor podataka: Atlas romskih naselja 2015.

Preuzimanje karte