Lokacije naseljene Romima

Temeljem prethodnih istraživanja UNDP-a i podataka prikupljenih u okviru ovog istraživanja, ukazano je na 37 područja koje naseljava romska zajednica. Navedena područja ističu se brojem stanovnika Roma, specifičnim prostornim i građevnim obilježjima, ograničenim pristupom uslugama te drugim socioekonomskim obilježjima, što je jedan od uzroka određenog stupnja segregacije koji karakterizira ova područja.

* izvor podataka: Atlas romskih naselja 2015.

Preuzimanje karte