Gradovi i općine uključeni u Atlas romskih naselja

U okviru projekta „Zajedno za bolje - društvena uključenost Roma u Hrvatskoj“ analiziran je socioekonomski i prostorni kontekst romske zajednice u pet županija Republike Hrvatske. Temeljem prethodnih istraživanja UNDP-a i podataka prikupljenih u okviru ovog istraživanja, ukazano je na 28 jedinica lokalne samouprave unutar pet promatranih županija s područjima veće koncentracije romskog stanovništva i specifičnih uvjeta stanovanja.

* izvor podataka: Atlas romskih naselja 2015.

Preuzimanje karte