Broj Roma po općinama i gradovima (Popis 2011.)

Podaci Popisa stanovništva 2011. korišteni su za prikaz broja romskih stanovnika u 28 općina i gradova u pet istraživanih županija. Iako su rezultati službenog popisa tek naznaka stvarnog stanja o broju Roma zbog velikog postotka neizjašnjavanja pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, službeni podaci korišteni su kao indikativan prikaz romske populacije po općinama i gradovima. Uspoređujući ih s podacima iznesenim u Atlasu romskih naselja 2015. godine, u većini općina i gradova prema Popisu 2011. evidentiran je znatno manji broj stanovnika Roma.

* izvor podataka: Popis stanovništva DZS 2011.

Preuzimanje karte