Broj Roma po općinama i gradovima (Atlas 2015.)

Podaci prikupljeni istraživanjem romske zajednice u okviru Atlasa romskih naselja 2015. korišteni su za prikaz broja romskih stanovnika u 28 općina i gradova. S obzirom na broj Roma, izdvojeni su razredi općina i gradova. Najveća koncetracija Roma zabilježena je u većim gradovima – Rijeka, Sisak, Kutina, Slavonski Brod i Našice. U odnosu na službene podatke Popisa stanovništva 2011., u većini istraživanih jedinica lokalne samouprave evidentiran je veći broj Roma.

* izvor podataka: Atlas romskih naselja 2015.

Preuzimanje karte