Jedinstveni alat za lokalnu samoupravu, (lokalne) institucije i/ili nevladine organizacije

UNDP-ov Atlas romskih naselja sadržava podatke o društvenom i ekonomskom položaju Roma u 37 područja naseljenih Romima u Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Brodsko-posavskoj, Primorsko-goranskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Priključeni su i podaci iz “Atlasa romskih naselja Međimurske županije” s 12 romskih naselja koji je UNDP razvijao u 2013. godini kao dio projekta "Platforma za uključivanje Roma u Međimurskoj županiji - faza I" (donator: Mreža fondacija Otvoreno društvo).

Atlas romskih naselja je jedinstveni alat za pripremu, provedbu i praćenje kvalitetnih i ciljanih (lokalnih) politika razvoja marginaliziranih zajednica te omogućava lakše razvijanje (EU) projekata od strane lokalne samouprave, (lokalnih) institucija i/ili nevladinih organizacija.

Razvijanje takvog društveno-grafičkog kartiranja romskih naselja je preporuka Europske komisije. Želja Europske Komisije je bila da zemlje članice prošire svoje istraživanje o stanju romskih zajednica, ili provedbom fokusiranih istraživanja ili redovnim istraživanjima s dodatnim uzorkom Roma.

UNDP-ov Atlas romskih naselja također će pomoći Hrvatskoj u ostvarivanju ciljeva postavljenih u Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine i Akcijskom planu za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2015. godine.

Metodologija razvijanja Atlasa

Podaci o područjima naseljenim Romima u 5 promatranih županija prikupljani su od svibnja do rujna 2015. godine. UNDP je pritom surađivao sa županijskim uredima, jedinicama lokalne samouprave, Centrima za socijalnu skrb, područnim i središnjim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, romskim udrugama te obrazovnim ustanovama na području Osječko-baranjske, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske, Primorsko-goranske i Koprivničko-križevačke županije. Podaci su prikupljeni pomoću upitnika poslanog navedenim ustanovama i organizacijama te intervjuiranjem predstavnika navedenih ustanova. Dodatno su korišteni podaci iz Popisa stanovništva 2011. Državnog zavoda za statistiku, planskih dokumenata koji se bave romskom tematikom te preglednika Geoportala Državne geodetske uprave (za satelitske snimke). Prikupljeni podaci su strukturirani u Atlas romskih naselja, a dio podataka je prikazan u geografskim kartama.

Slični Atlasi su razvijeni od strane UNDP-a u Slovačkoj, Mađarskoj i Rumunjskoj što je prilika za usporedbu i šire politike/projekte.

Donatori

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
The EEA and Norway Grants