Zaposlenost Roma prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2015.

Podaci prikupljeni od područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prikazuju ukupnu evidenciju zaposlenih Roma u istraživanim županijama. Najveći broj zaposlenih Roma evidentiran je u Sisačko-moslavačkoj županiji, a najmanji u Koprivničko-križevačkoj i Brodsko-posavskoj županiji. Važno je naglasiti kako se ovdje radi o ukupno manjim stopama zaposlenosti - na razini pet županija u evidenciji zaposlenih HZZ-a nalazi se sveukupno 82 Roma.

* izvor podataka: Hrvatski zavod za zapošljavanje