Romi u odgojno-obrazovnom sustavu u 5 županija

Temeljem podataka dobivenih od strane odgojno-obrazovnih ustanova iz istraživanih općina i gradova prikazan je broj Roma polaznika programa predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te obrazovanja odraslih u istraživanim županijama.

* izvor podataka: Atlas romskih naselja 2015., podaci dobiveni od odgojno-obrazovnih ustanova i ureda državnih uprava