Što je Atlas?

Atlas predstavlja društveno-grafičko kartiranje romskih naselja koji služi kao alat za planiranje i praćenje lokalne politike.

više o Atlas-u